No restem ni dividim, entre tots SUMEM

gallery/logotip sumem

    OBJECTIUS

    Els principals objectius de SUMEM són:

 

 

 • Defensar i protegir els drets de les persones que estiguin afectades per qualsevol tipus de discapacitat o malaltia i les persones que es troben en situació de risc o d'exclusió social 
 • Millorar la qualitat de vida d'aquestes persones des d'una perspectiva integral i individualitzada, desenvolupant accions concretes.
 • Servir com a mitjà de representació del col·lectiu davant els diferents estaments socials i denunciar eventuals injustícies que afecten el col·lectiu. 
 • Dur a terme la prestació de serveis de tractament de rehabilitació que millorin la qualitat de vida dels afectats.
 • Promoure la plena integració social, la formació i informació del col·lectiu.
 • Promoure la lluita per l'eliminació de les barreres legals, socials, arquitectòniques i materials a què han de fer front els discapacitats europeus. 
 • Promocionar activitats econòmiques que possibilitin l'ocupació de les persones que estiguin afectades per qualsevol tipus de discapacitat o malaltia, les persones que estiguin desemparades per la llei i les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social.
 • Col·laborar en la prevenció de discapacitats i de les causes que la provoquen. 
 • Impulsar nous espais de participació social, laboral, política i cultural per al col·lectiu defensat.

 

OBJECTIUS

Els principals objectius de SUMEM són:

 

 • Defensar i protegir els drets de les persones que estiguin afectades per qualsevol tipus de discapacitat o malaltia i les persones que es troben en situació de risc o d'exclusió social 
 • Millorar la qualitat de vida d'aquestes persones des d'una perspectiva integral i individualitzada, desenvolupant accions concretes.
 • Servir com a mitjà de representació del col·lectiu davant els diferents estaments socials i denunciar eventuals injustícies que afecten el col·lectiu. 
 • Dur a terme la prestació de serveis de tractament de rehabilitació que millorin la qualitat de vida dels afectats.
 • Promoure la plena integració social, la formació i informació del col·lectiu.
 • Promoure la lluita per l'eliminació de les barreres legals, socials, arquitectòniques i materials a què han de fer front els discapacitats europeus. 
 • Promocionar activitats econòmiques que possibilitin l'ocupació de les persones que estiguin afectades per qualsevol tipus de discapacitat o malaltia, les persones que estiguin desemparades per la llei i les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social.
 • Col·laborar en la prevenció de discapacitats i de les causes que la provoquen. 
 • Impulsar nous espais de participació social, laboral, política i cultural per al col·lectiu defensat.