gallery/logo sumem

Els principals objectius de SUMEM són:

• Defensar i protegir els drets de les persones que estiguin afectades per qualsevol tipus de discapacitat.

• Millorar la qualitat de vida d'aquestes persones des d'una perspectiva integral i individualitzada, desenvolupant accions concretes.

• Servir com a mitjà de representació del col•lectiu davant els diferents estaments socials i denunciar eventuals injustícies que afecten el col•lectiu.

• Promoure la plena integració social, la formació i informació del col•lectiu.

• Promoure la lluita per l'eliminació de les barreres legals, socials, arquitectòniques i materials a què han de fer front les persones amb diversitat funcional.

• Promocionar activitats de sensibilització, conscienciació sobre la diveritat funcional i l'accessibilitat universal.

• La defensa i compliment de l'accessibilitat universal davant els organismes públics.

• Impulsar nous espais de participació social, laboral, política i cultural per al col•lectiu defensat.